77 lat istnienia

Historia

 

70 lat działalności

Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”

w Gaszowicach z/s w Jejkowicach

1947 – 2017

Obchody 70-lecia powstania Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Gaszowicach z/s w Jejkowicach

W sobotę 13 maja 2017 roku obchodzono uroczyście w Gaszowicach 70-lecie powstania Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Gaszowicach z/s w Jejkowicach. Uroczystość Jubileuszową poprzedziła Msza Święta w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej
w Gaszowicach.

Po Mszy Świętej wszyscy członkowie Spółdzielni, pracownicy oraz zaproszeni goście udali się do pobliskiego Domu Przyjęć „Pod Trojokiem” na uroczysty obiad, przygotowany przez załogę lokalu pod kierownictwem p. Anny Korbel.

Pan Jerzy Białek – Przewodniczący Rady Nadzorczej powitał członków, pracowników oraz niżej zaproszonych gości:

 1. V-ce Przewodniczącego Sejmiku Śląskiego – Grzegorza Wolnik

 2. Dyrektora Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielń o/ w Katowicach – Andrzeja Żochowskiego

 3. Starostę Powiatu Rybnickiego – Damiana Mrowiec

 4. Wójta Gminy Jejkowice – Marka Bąk

 5. Wójta Gminy Gaszowice – Pawła Bugdol

 6. Wójta Gminy Lyski – Grzegorza Gryt

 7. Sekretarza Gminy Kornowac – Radosława Łuszcz

 8. Prezesa GS „Sch: w Raciborzu – Henryka Lamża

 9. Członka Rady Nadzorczej GS „Sch” w Lubomii – Mariusza Sekuła

 10. Z-cę Prezesa GS 'Sch” w Gorzycach – Teresę Władarz

 11. Prezesa GS „Sch” w Żorach – Marię Tomczyk

 12. Dyrektora Szkoły Podstawowej Jejkowice – Annę Porwoł

 13. Długoletniego Byłego Prezesa GS „Sch” w Gaszowicach – Erwina Krywalskiego

 14. Długoletniego Zastępcy Prezesa/Głównego Księgowego – Małgorzatę Fojcik

Następnie celem przybliżenia szanownym zebranym niektórych faktów z okresu działalności naszej Spółdzielni głos zabrała Pani Prezes – Apolonia Nowak.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczanie odznaczeń. Na wniosek Gminnej Spółdzielni „Sch” w Gaszowicach z/s w Jejkowicach Kapituła Sejmiku Województwa Śląskiego przyznała dwie złote, honorowe odznaki za zasługi dla woj. śląskiego.

 1. dla Pana Erwina Krywalskiego- długoletniego Prezesa Zarządu

 2. dla Pana Romana Bergera – długoletniego Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Ze względu na niedyspozycję Pan Berger niestety nie mógł uczestniczyć w tej uroczystości.

Zatem do wręczenia jedynej Złotej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego został poproszony Pan Wiceprzewodniczący Sejmiku Śląskiego – Pan Grzegorz Wolnik, który też wygłosił krótkie przemówienie dot. symboliki otrzymywania ww. odznaki.

Uchwałą Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej wyróżniony „Odznaką Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” został Pan Marek Ryszka, którą to odznakę wręczał Pan Andrzej Żochowski – Dyrektor Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni o/Katowice.

Kolejne odznaczenia – Zasłużonych dla Spółdzielczości „Samopomoc Chłopska” odebrały Panie: Apolonia Nowak, Justyna Lamża oraz Alina Gorzyńska

Po odznaczeniu Pan Marek Ryszka zabrał głos w imieniu wyróżnionych.

Długoletnim pracownikom przyznano dyplom uznania za wkład wniesiony
w działalność naszej Spółdzielni:

 1. Teresa Owczorz

 2. Wojciech Buch

 3. Marceli Widak

Po uroczystym wręczeniu wszystkich odznaczeń głos zabrał Starosta Powiatu Rybnickiego – Pan Damian Mrowiec dziękując Zarządowi Spółdzielni oraz wszystkim pracownikom za wkład pracy, który umożliwił tak głęboki wpis w krajobraz regionu. Kwiaty oraz ciepłe słowa popłynęły również od pozostałych zaproszonych gości.

Gdy zakończono oficjalną część uroczystości zaproszono wszystkich gości do odśpiewania „sto lat” przy tradycyjnej lampce szampana.

O część artystyczną jubileuszu zadbał zespół muzyczny Pana Piotra Gitnera oraz Adriana Wowra, gdzie przy wspólnym biesiadowaniu można było zarówno tradycyjnie pośpiewać, pokołysać się i pożartować.

Końcowym akcentem obchodów jubileuszu były tańce. Taka okazja, mianowicie jubileusz 70-lecia jest właściwym momentem aby podkreślić znaczenie pracowników i członków spółdzielni na co dzień tworzących jej rzeczywistość. To dla Nich należą się ogromne podziękowania i życzenia wszelkiej pomyślności z nadzieją, że ten jubileusz stanie się inspiracją do podejmowania kolejnych wyzwań przynoszących wszystkim zadowolenie.

Zapraszamy do galerii zdjęć z powyższej uroczystości.

— — —

Dnia 06.06.2017 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni.

Po zakończeniu obrad nastąpiło uroczyste wręczenie Złotej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego,

przyznaną przez Kapitułę Sejmiku Województwa Śląskiego dla Pana Romana Bergera – długoletniego Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Odznakę wręczył Pan Wiceprzewodniczący Sejmiku Śląskiego – Pan Grzegorz Wolnik.

— — —

 

 

Rys historyczny Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Gaszowicach z/s w Jejkowicach od 1947 roku

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” została założona 13 marca 1947 roku na Walnym Zgromadzeniu Komitetu Założycielskiego. Pierwsze Walne Zgromadzenie Przedstawicieli odbyło się 25.03.1947 r., na którym przyjęto statut Spółdzielni. Swoją działalność rozpoczęła na terenie sołectw: Zebrzydowice, Jejkowice, Szczerbice, Gaszowice, Piece i Chwałęcice opierając się głównie na handlu w dzierżawionych sklepach.

W 1949 r. uruchomiono produkcję piekarniczą w wydzierżawionych pomieszczeniach Pani Heleny Musioł w Zebrzydowicach oraz otwarto skup zwierząt rzeźnych i spęd bydła u Pana Alfreda Kolorz w Gaszowicach. Ponadto uruchomiono magazyn w młynie i składnicę w Jejkowicach oraz zakupiono samochód. Lata 1950 – 1960 to okres rozwoju Gminnej Spółdzielni, otwarto nowe placówki, wydzierżawiono restaurację, rzeźnię, magazyn zboża, piekarnię, sklepy oraz zakupiono dwie parcele z zabudowaniami na budynek administracyjny w centrum Jejkowic. W 1960 roku przeniesiono administrację do zakupionego budynku w Jejkowicach. Lata 60-te i 70-te były dla Spółdzielni okresem prowadzenia działalności inwestycyjnej i remontowo-modernizacyjnej.

W tym okresie wybudowano :

 •   Sklep „Bliźniak” na Piecach,
 •   Pawilon Handlowy w Rzuchowie,
 •   Pawilon Handlowy w Adamowicach,
 •   Warsztaty Usługowe w Jejkowicach i w Pstrążnej,
 •   Dom Handlowy „Karlik” w Lyskach,
 •   Bazy Magazynowe w Lyskach, Pstrążnej, Jejkowicach,
 •   Wytwórnię Wód Gazowanych w Jejkowicach,
 •   Obiekt Handlowo-Gastronomiczny „Kłos” w Pogrzebieniu,
 •   Ośrodek Usług Bytowych w Gaszowicach,
 •   Pawilony: Spożywczy i Przemysłowy w Jejkowicach,
 •   Pawilon Spożywczy w Pstrążnej,
 •   Rzeźnię w Jejkowicach,
 •   zakupiono Bar „Łapacz” i Rozlewnię Piwa w Rzuchowie.

Rozszerzono zakres działalności o działalność kulturalno-społeczną, powstają Kluby Rolnika, w wybudowanym OUB organizowane są różnego typu kursy, pokazy dziecięce oraz wycieczki. Przy GS rozpoczął działalność chór „Harmonia”. W 1968 roku przyłączono do Spółdzielni GS Adamowice działającą na terenie gromady Lyski i Raszczyce /założona w 1946 roku/. Do GS Wielopole oddano Chwałęcice. W 1972 roku w związku ze zmianą administracyjną kraju GS przejęła miejscowości Łuków Śląski i Czernicę przyłączone do gminy Gaszowice oraz Dzimierz i Żytną z Gminy Lyski. W 1974 roku GS zdobyła I miejsce we współzawodnictwie powiatu rybnickiego, rok później zdobyła I miejsce w konkursie „Mistrz Gospodarności” powiatu rybnickiego.

W roku 1976 przyłączono do Spółdzielni GS Pstrążna oraz przekazano do GS Rybnik dzielnicę Zebrzydowice. Od tego roku Spółdzielnia działała na terenie sołectw Jejkowice, Szczerbice, Gaszowice, Piece, Czernica, Łuków Śl., Sumina, Lyski, Zwonowice, Bogunice, Adamowice, Raszczyce, Żytna, Nowa Wieś, Dzimierz, Pstrążna, Rzuchów, Kornowac, Pogrzebień, Łańce, Kobyla.

13 grudnia 1981 r. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego /WRON/ wprowadziła w Polsce stan wojenny. Zawieszono działalność wszelkich organizacji w tym działalność Rady Nadzorczej GS.

W 1982 r. wybudowano Pawilon Handlowy w Zwonowicach. W 1984 r. oddano do użytku Pawilon Handlowy w Nowej Wsi, w Szczerbicach i Kornowacu – o łącznej powierzchni użytkowej 334 m2.

W 1985 r. oddano do użytku Dom Handlowy „Tęcza” w Gaszowicach o łącznej powierzchni 760 m2. Dla potrzeb naszych piekarń wybudowano na bazie magazynowej w Lyskach magazyn mąki. Oddano do użytku dla potrzeb pracowników warsztatu w Pstrążnej zaplecze socjalne. 1986 rok to kolejny rok dynamicznie rozwijających się inwestycji w Spółdzielni. Oddano do użytku Pawilon Meblowy w Gaszowicach o powierzchni użytkowej 860m2, Pawilony Handlowe w Łukowie Śląskim, Szczerbicach i Czernicy /Babia Góra/. Ponadto oddano do użytku około 3 km odcinka wodociągu dla Wytwórni Wód Gazowanych w Jejkowicach oraz kotłownię przy administracji GS.

W 1988 roku powstaje Stacja Kontroli Pojazdów w Jejkowicach.

W 1989 roku oddano do użytku Restaurację „Łapacz” w Rzuchowie na 90 miejsc konsumpcyjnych.

W 1990 roku oddano do użytku Pawilon Handlowy w Suminie i w Raszczycach.

W 1991 roku przeprowadzono waloryzację wkładów członkowskich.

Dekada lat 90-tych ubiegłego stulecia to okres dynamicznie rozwijającej się gospodarki rynkowej na skutek głębokich przemian ustrojowych w naszym kraju. Spółdzielczość przeszła bardzo trudny okres przemian i wyszła z niego mocno osłabiona. Był to bez wątpienia najczarniejszy okres w całej półtorawiecznej historii tego pięknego ruchu. Państwo do dziś nie potrafi określić roli i miejsca tego sektora w systemie społeczno – gospodarczym kraju. Nie bez winy byli także sami spółdzielcy. Część z nich nie ominęło zauroczenie wolnością gospodarczą i dążenie do indywidualizmu, co spowodowało upadek wielu spółdzielni. W rezultacie utracili oni swój majątek. Mimo wielu przeciwności myśmy zdołali obronić naszą Spółdzielnię i coraz lepiej służymy swoim członkom, naszym użytkownikom i rozwojowi środowiska, w którym funkcjonujemy. Koniecznym stało się wyselekcjonować ekonomicznie przydatnych Spółdzielni placówek handlowych, gastronomicznych, usługowych i produkcyjnych. W pierwszej kolejności oddano właścicielom placówki przez nas dzierżawione.

Ponadto chcąc uniknąć wysokooprocentowanych kredytów w 1994 roku sprzedano budynek wraz z gruntem Wytwórni Wód Gazowanych w Jejkowicach. Od tego też roku do chwili obecnej Spółdzielnia nie korzysta z żadnych kredytów bankowych. W 2000 roku udało się zakończyć długi i trudny proces przejmowania na mienie Spółdzielni użytkowanych przez lata gruntów. W latach 1995-2000 na skutek powstających jak „grzyby po deszczu” w naszym sąsiedztwie sieci supermarketów i silnie rozwijającej się konkurencji sklepów prywatnych nasze placówki handlowe stają się nierentowne, stąd też decyzja Rady Nadzorczej i Zarządu o wydzierżawienie tych placówek naszym pracownikom a także niektórym z nich decyzję o sprzedaży. I tak:

– 1995 r.

 •  sprzedano pawilon handlowy w Czernicy i Piecach

– 1996 r.

 •  sprzedano Zakład Masarniczy w Jejkowicach
 •  sprzedano PH Zwonowice
 •  sprzedano PH w Rzuchowie
 •  sprzedano PH w Raszczycach
 •  sprzedano Ośrodek Usług Bytowych w Gaszowicach

– 1997 r.

 •  sprzedano Pawilon Handlowy w Adamowicach
 •  uruchomiono sklep piekarniczy w Gaszowicach przy piekarni

W latach 1997 – 1998 wypłacono w 2 ratach waloryzację udziałów członkowskich

– 1998 r.

 •  zakupiono nowy samochód dostawczy Lublin II
 •  sprzedano budynek sklepu spożywczego w Żytnej
 •  przeprowadzono remont kapitalny wraz z zakupem nowoczesnych maszyn i urządzeń Stacji Kontroli Pojazdów w Jejkowicach zgodnie z wytycznymi Ministra Komunikacji

– 1999 r.

 •  dokonano zmiany sposobu opalania pieca piekarniczego w piekarni w Pstrążnej z węglowego na olej opałowy
 •  Krajowa Rada Spółdzielcza w Warszawie nadała naszej Spółdzielni odznakę „Za Zasługi Dla Spółdzielczości”

– 2000 r.

 •  sprzedano pawilon handlowy w Czernicy – Babia Góra wraz z działką

– 2001 r.

 •  otwarto przy piekarni w Pstrążnej sklep piekarniczy

– 2002 r.

 •  sprzedano pawilon handlowy w Nowej Wsi
 • przeprowadzono pełną modernizację pawilonu AGD w Jejkowicach, przeznaczając część pawilonu na działalność gastronomiczną zaś w pozostałej części uruchomiono samoobsługowy sklep AGD z nowoczesnym wyposażeniem w urządzenia sklepowe

– 2003 r.

 •  sprzedano PH w Szczerbicach przy ulicy Radoszowskiej

– 2004 r.

 •  sprzedano stary budynek baru „Łapacz” w Rzuchowie
 •  rozpoczęto pełną modernizację Piekarni w Pstrążnej dostosowując ją do wymogów unijnych. Modernizację zakończono w 2006 roku.

– 2006 r.

 •  zakupiono nowy samochód dostawczy Renault-Master
 •  oddano dzierżawioną piekarnię w Gaszowicach właścicielowi tj. Urzędowi Gminy Gaszowice ˇ zamieniono sposób opalania pieca piekarniczego w Piekarni w Pstrążnej z olejowego na węglowy

– 2007 r.

 •  dnia 23 czerwca obchodzono Jubileusz 60-leci Spółdzileni

– 2008 r.

 •  sprzedano Warsztat Usługowy w Pstrążnej
 •  podniesiono udział członkowski z kwoty 200,- zł na 300,- zł, sfinansowany z nadwyżki bilansowej

– 2009 r.

 •  sprzedano działkę w Lyskach na przystanek autobusowy
 •  sprzedano Pawilon Handlowy w Kornowacu
 •  zlikwidowano sklep piekarniczy w Gaszowicach – pomieszczenie oddano właścicielowi

– 2011 r.

 •  zmiana Prezesa Zarządu w związku z odejściem Pana Erwina Krywalskiego na emeryturę

– 2012 r.

 •  Międzynarodowy Rok Spółdzielczości pod hasłem „Spółdzielnie budują lepszy świat”
 •  65-leci Spółdzielni
 •  sprzedano Warsztat samochodowy w Jejkowicach
 •  przekazano nieodpłatnie Urzędowi Gminy w Lyskach działkę w Suminej
 •  zakupiono samochód dostawczy Opel Vivaro

– 2013 r.

 •  dokonano wykupu ziemi pod MTM Lyski z prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
 •  otrzymano nominację do nagrody „Orzeł Agrobiznesu”

– 2014 r.

 •  sprzedano Dom Handlowy „Kłos” w Pogrzebieniu

– 2015 r.

 • podniesiono udział członkowski z kwoty 300,- zł na 450,- zł, sfinansowanego z nadwyżki bilansowej za rok 2014

– 2016 r.

 • podniesiono udział członkowski z kwoty 450,- zł na 550,- zł, sfinansowanego z nadwyżki bilansowej za rok 2015

Fundusze uzyskane ze sprzedaży obiektów i gruntów z nimi związanych przeznaczone są na remonty i modernizację placówek handlowych, gastronomicznych, produkcyjnych i usługowych a także ulokowane w funduszach inwestycyjnych i lokatach bankowych. Nie były jak to się potocznie mówi „przejedzone”. I tak w latach 1999 – 2015 na remonty wydatkowano kwotę 2.662.046,00 złotych, zaś na modernizację i inwestycje w tym samym okresie wydatkowano kwotę 3.868.534,00 złotych łącznie stanowi to kwotę 6.530.580,00 złotych.

Podsumowując całokształt działalności Spółdzielni mimo iż jej dynamiczny rozwój przypada na dekadę lat 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku, kiedy to powstało najwięcej obiektów spółdzielczych, Spółdzielnia doskonale radzi sobie na dzisiejszym „trudnym” rynku gospodarczym, poprzez dynamiczny rozwój.

Jednym z głównych inicjatorów tych przedsięwzięć inwestycyjnych był długoletni (29 lat) Prezes Spółdzielni mgr Józef Piechula a także Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Roman Berger, który to tę funkcję pełni od 1969 roku do 2014 roku.
Spółdzielnia otrzymała od Krajowej Rady Spółdzielczej oznakę za zasługi dla spółdzielczości.
Nagrodę odebrał Prezes Erwin Krywalski.