77 lat istnienia

Zarząd i Rada Nadzorcza

Spółdzielnią kieruje Zarząd w osobach:

  •  Apolonia Nowak – Prezes Zarządu
  •  mgr Anna Piontek – Zastępca Prezesa – Główny Księgowy

Skład Rady Nadzorczej w obecnej kadencji przedstawia się następująco:

  •  Jerzy Białek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  •  Dorota Wojaczek – zastępca Przewodniczącego RN, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  •  Jadwiga Pawełczyk – sekretarz Rady Nadzorczej
  •  mgr inż. Wojciech Buch – członek
  •  Małgorzata Chowaniec – członek